Chủ đề vòng loại:
Trình bày quan điểm về câu nói sau của Margaret Heffernan "For good ideas and true innovation, you need human interaction, conflict, argument, debate...”

CLB Hùng Biện Chuyên Nguyễn Du
CLB Hùng Biện chuyên Nguyễn Du
 
 

Đội thi đến từ CLB Hùng Biện trường THPT chuyên Nguyễn Du, Đăk Lăk gồm 5 thành viên: Nguyễn Thị Ánh Linh, Huỳnh Nguyễn Gia Huyên, Nguyễn Hoàng Nguyên, Võ Thị Anh Thư và Nguyễn Lê Đăng Thư (10CA)

How essential is a college education?

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Nhà tài trợ