Thứ hai, 29/1/2018, 12:00 (GMT+7)

Robot diệt cỏ tự động chạy bằng năng lượng Mặt Trời

Robot Tertill được trang bị các cảm biến có thể tự động phát hiện và tiêu diệt cỏ dại mà không làm ảnh hưởng đến các cây trồng trong vườn.

Robot diệt cỏ vườn tự động chạy bằng năng lượng Mặt Trời
 
 

 Đoàn Dương (Video: Franklin Robotics)

 

Chia sẻ bài viết qua email