Thứ hai, 18/10/2021

04. Mua xe

Kiểm tra tình trạng pháp lý của xe?

Rủi ro pháp lý là một trong những vấn đề khiến người dùng ngại mua xe cũ, nhưng bạn có thể tránh nếu chú ý kiểm tra những nội dung như dưới đây.

Đầu tiên, người mua cần kiểm tra tình trạng xe có bị thế chấp hay không, thông qua website đăng ký trực tuyến của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch đảm bảo - Bộ Tư pháp theo hướng dẫn ở đây. Nếu phát hiện xe vẫn đang bị thế chấp thì chứng tỏ giấy tờ mà chủ xe đưa cho bạn xem là giả. Hãy từ chối mua xe này.

Bên cạnh đó còn phát sinh những tình huống khó lường, ví dụ xe đứng tên chồng nhưng mua sau khi kết hôn, muốn bán phải có sự đồng ý của vợ. Nếu giấy tờ mua bán chỉ có người chồng ký, nó có thể sẽ trở thành vô giá trị. Giấy tờ giả cũng là một rủi ro khác. Vì thế, để kiểm tra tình trạng pháp lý của xe, hãy nhờ tư vấn của các văn phòng công chứng uy tín để đảm bảo an toàn.

Gợi ý: Khách hàng nên sử dụng giảm giá bằng tiền mặt sẽ có lợi nhất.

Xe

Xem thêm →