Thứ ba, 25/1/2022

05. Đăng kiểm xe

Trình tự sang tên đổi chủ, đăng kiểm

Sau khi đã mua xe và có đủ bộ giấy tờ cần thiết, bạn tiến hành sang tên, đổi chủ và làm đăng kiểm cho xe.

Trình tự tương tự xe mới, bạn có thể xem ở phần đăng ký xe mới trong bộ cẩm nang này. Lưu ý, mức lệ phí trước bạ cho xe cũ chỉ là 2% (so với 12% hoặc 10% của xe mới tùy địa phương). Bạn cần đóng tiền chênh nếu phí ra biển ở nơi mua xe và nơi của bạn khác nhau. Ví dụ xe từ Hải Phòng về Hà Nội, bạn cần đóng bổ sung 18 triệu, vì phí ra biển ở Hải Phòng là 2 triệu, ở Hà Nội là 20 triệu.

Gợi ý: Khách hàng nên sử dụng giảm giá bằng tiền mặt sẽ có lợi nhất.

Xe

Xem thêm →