Chủ nhật, 24/10/2021

06. Mở rộng

Muốn bán lại thì làm thế nào?

Bạn có thể chọn hai cách bán lại: bán cho các showroom xe cũ (cò xe) hoặc bán cho người dùng thông qua các kênh bán hàng như mạng xã hội, website...

Bán cho showroom thường nhanh hơn, nhưng mức giá sẽ thấp hơn vài chục triệu so với bán cho khách cá nhân. Tuy vậy, bán khách cá nhân thường mất khá nhiều thời gian, không phù hợp với người có công việc bận rộn.

Gợi ý: Khách hàng nên sử dụng giảm giá bằng tiền mặt sẽ có lợi nhất.

Xe

Xem thêm →