VnExpress logo VnExpress Vacxin - Những kiến thức, thông tin cần biết

Các phương pháp hứa hẹn trong phát triển vaccine nCoV

Kỹ thuật sản xuất vaccine dựa trên trứng, tế bào, mARN và kẹp phân tử là bốn phương pháp hứa hẹn nhất trong cuộc chạy đua phát triển vaccine SARS-CoV-2.

Các phương pháp hứa hẹn trong phát triển vaccine nCoV

Đoàn Dương - Tạ Lư

Dữ liệu: Graphic News

Chia sẻ bài viết qua email