Danh mục
Chia sẻ thông tin
Tất cả chuyên mục Đóng

Số liệu Covid-19
tại Việt Nam

Lây nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4

Hôm nay

-

Tổng

-

 

 

So sánh hai đợt dịch 27/4 và 28/1

 

  • Hôm nay
    Tổng
    Ca theo ngày
    Ngày liên tiếp
    không ca nhiễm

Bản đồ vùng dịch

Nơi phong tỏa - cách ly - giám sát
Dữ liệu có thể không đầy đủ
Khu vực Đông Nam Á

Dữ liệu từ WordOMeter, Our World in Data và có thể cập nhật chậm hơn thực tế
Đơn vị: M = Triệu, K = Nghìn

Số liệu vaccine theo