Danh mục
Tất cả chuyên mục Đóng

Số liệu Covid-19
tại Việt Nam

Đợt bùng phát dịch từ ngày 27/4. Cập nhật 18:14, 28/06
Số ca
trong nước

Công bố hôm nay

-

Tổng

-

Nhiễm *
-
Khỏi
-
Tử vong
-
Đang điều trị
-
* Số ca nhiễm bao gồm cả trong nước và nhập cảnh

Vùng nhiễm cao

Mức độchia theo 5 cấp, dựa vào tỷ lệ nhiễm trên 100.000 dân trong 7 ngày tại từng tỉnh thành. Ví dụ: Cấp 5, tức tỉnh có hơn 100 ca nhiễm trên 100.000 dân trong 7 ngày. (Cách tính của VnExpress)
 • <3
  3-19
  20-49
  50-100
  >100
  Tỷ lệ nhiễm
  trên 100.000 dân
  Thay đổi
  so với trước
  Mức độ
Dữ liệu dân số: Tổng cục thống kê, dân số Việt Nam năm 2019.

Bản đồ vùng nhiễm

Nhiễm theo ngày

Ca nặng theo ngày

Đang điều trị

Chi tiết tỉnh thành

Nhiễm theo ngày

 

* Tỷ lệ 100.000, tức cứ 100.000 người có bao nhiêu người nhiễm, tử vong.
Ví dụ: Cứ 100.000 người tại TP HCM, có người nhiễm và người tử vong.
 • Nhiễm
  Công bố
  hôm nay
  * Tỷ lệ
  100.000
  Tử vong
  Công bố
  hôm nay
  * Tỷ lệ
  100.000
Dữ liệu dân số: Tổng cục thống kê, dân số Việt Nam năm 2019.
Ca nhiễm và tổng số tử vong: Bộ Y tế.
Tử vong hàng ngày: Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Bản đồ vùng dịch

Khu vực Đông Nam Á
Dữ liệu từ WorldOMeter và có thể cập nhật chậm hơn thực tế Đơn vị: M = Triệu, K = Nghìn
Đơn vị: M = Triệu, K = Nghìn