Chủ nhật, 25/2/2024

Trương Thị Mai

Trương Thị Mai
  • Ngày sinh: 23/1/1958
  • Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
  • Thường trực Ban Bí thư
  • Trưởng ban Tổ chức Trung ương
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII
  • Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
  • Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII, XIII
  • Đại biểu Quốc hội khóa XV

Tiểu sử

Thời gian Quá trình công tác
8/1994 - 12/2002 Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
3/1998 - 2/2003 Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
2002 - 2007 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
8/2007 - 2/2016 Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội
2/2016 - 4/2021 Trưởng ban Dân vận Trung ương
4/2021 - nay Trưởng ban Tổ chức Trung ương
3/2023 - nay Thường trực Ban Bí thư