Thứ hai, 15/7/2024

Tập Cận Bình

Tập Cận Bình
  • Tên đầy đủ: Tập Cận Bình
  • Ngày sinh: 15/6/1953
  • Nơi sinh: Bắc Kinh, Trung Quốc
  • Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc - Chủ tịch nước CHND Trung Hoa
  • Tiền nhiệm: Hồ Cẩm Đào