Thứ hai, 22/4/2024

Nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội là gì?

Theo Luật nhà ở 2014, nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, mục đích cung cấp nhà ở giá rẻ cho một số đối tượng được ưu tiên.

Đặc điểm của nhà ở xã hội?

  • Giá rẻ hơn loại nhà thương mại cùng phân khúc, cùng khu vực
  • Phải bán đúng đối tượng
  • Sau 5 năm bàn giao mới được chuyển nhượng
  • Chủ đầu tư bị khống chế trần lợi nhuận 10%

Quy định đối tượng nào được mua

  • Những người có công với cách mạng
  • Hộ gia đình nghèo, cận nghèo ở nông thôn và đô thị
  • Người thu nhập thấp tại đô thị
  • Lao động tại khu công nghiệp
  • Sĩ quan, quân nhân, công nhân thuộc đơn vị công an, quân đội
  • Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất mà chưa được bồi thường

Được sở hữu trong bao nhiêu năm?

Sở hữu lâu dài.