Thứ tư, 1/12/2021

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
  • Ngày sinh: 20/7/1954
  • Quê quán: Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
  • Chủ tịch nước
  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, XIII
  • Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV

Tiểu sử

Thời gian Quá trình công tác
1997 - 2001 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
2001 - 2006 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
3/2006 - 5/2006 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
6/2006 - 8/2007 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
8/2007 - 7/2011 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
8/2011 - 4/2016 Phó Thủ tướng
4/2016 - 4/2021 Thủ tướng
4/2021 Chủ tịch nước

'Phản bác các ý kiến sai lệch với đường lối của Đảng'

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đa nguyên chính trị, đa đảng, xóa bỏ điều 4, đòi phi chính trị hóa quân đội, tư nhân hóa đất đai là những vấn đề rất nhạy cảm nên cần bày tỏ rõ quan điểm, có cơ sở lý luận phản bác lại.
>
'Lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp phải thực chất' / 'Thu hồi đất vì mục tiêu kinh tế rất dễ bị lợi dụng'