Thứ bảy, 10/12/2022

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
  • Ngày sinh: 20/7/1954
  • Quê quán: Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
  • Chủ tịch nước
  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, XIII
  • Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV

Tiểu sử

Thời gian Quá trình công tác
1997 - 2001 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
2001 - 2006 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
3/2006 - 5/2006 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
6/2006 - 8/2007 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
8/2007 - 7/2011 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
8/2011 - 4/2016 Phó Thủ tướng
4/2016 - 4/2021 Thủ tướng
4/2021 Chủ tịch nước