Thứ hai, 15/4/2024

Nguyễn Văn Nên

Nguyễn Văn Nên
  • Ngày sinh: 14/7/1957
  • Xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII
  • Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
  • Đại biểu Quốc hội khóa XIV
  • Bí thư Thành ủy TP HCM; Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM

Tiểu sử

Thời gian Quá trình công tác
2/2001 - 5/2004 Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh
6/2004 - 3/2006 Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh
3/2006 - 8/2010 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh
9/2010 - 7/2011 Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
7/2011-2/2013 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên
3/2013 - 11/2013 Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
11/2013 - 2/2016 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
2/2016 - 10/2020 Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
10/2020 - nay Bí thư Thành uỷ TP HCM
1/2021 - nay Ủy viên Bộ Chính trị