Thứ bảy, 23/9/2023

Người mẫu Ngọc Trinh

Title Ngọc Trinh
Tên đầy đủ Trần Thị Ngọc Trinh
Ngày sinh 27/9/1989
Nơi sinh Tiểu Cần, Trà Vinh
Nghề nghiệp Người mẫu, Diễn viên
Thời gian hoạt động 2005 - Hiện tại