Thứ bảy, 4/2/2023

Lê Văn Thành

Lê Văn Thành
  • Ngày sinh: 20/10/1962
  • Xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
  • Phó Thủ tướng Chính phủ
  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII
  • Đại biểu Quốc hội khóa XII

Tiểu sử

Thời gian Quá trình công tác
7/2010 - 5/2014 Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng
5/2014 - 10/2015 Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng
12/2014 - 6/2016 Chủ tịch UBND TP Hải Phòng
10/2015 - 5/2021 Bí thư Thành ủy Hải Phòng
6/2016 - 4/2021 Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng
4/2021 - nay Phó Thủ tướng Chính phủ