Thứ tư, 22/5/2024

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Lê Minh Khái
  • Ngày sinh: 10/12/1964
  • Quê quán: Xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
  • Phó thủ tướng Chính phủ
  • Bí thư Trung ương Đảng
  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII
  • Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII
  • Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Tiểu sử

Thời gian Quá trình công tác
7/1991 - 7/1995 Cán bộ, Phó phòng Kế toán Liên hiệp Khoa học sản xuất In - LIKSIN
7/1995 - 3/1996 Phó Văn phòng Trung tâm phát triển Ngoại thương và Đầu tư, TP HCM
3/1996 - 12/1999 Công tác tại Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam
12/1999 - 7/2005 Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực IV (TP HCM)
7/2005 - 3/2007 Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Khu vực V (TP Cần Thơ)
3/2007 - 3/2014 Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
3/2014 - 6/2014 Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu
6/2014 - 10/2015 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu
10/2015 - 10/2017 Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu
10/2017 - 4/2021 Tổng Thanh tra Chính phủ
10/2020 - nay Bí thư Trung ương Đảng
4/2021 - nay Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam