Thứ hai, 2/10/2023
Chủ nhật, 17/1/2021, 06:31 (GMT+7)

Cách thoát khỏi xe khi bị cháy

Cần giữ bình tĩnh, tìm cách dừng xe, nhanh chóng thoát ra khỏi xe, cảnh báo mọi người và không cố gắng cứu tài sản.