Thứ sáu, 14/6/2024
Thứ hai, 16/8/2021, 16:32 (GMT+7)

Bộ máy lãnh đạo của Taliban

Taliban được Mohammad Omar thành lập tại Afghanistan năm 1994 và phát triển thành lực lượng có tổ chức tương đối chặt chẽ sau hơn hai thập kỷ.