Bác sĩ điều trị bệnh nhân

Bác sĩ điều trị bệnh nhân

Bác sĩ đang điều trị bệnh nhân chống chọi với COVID-19.

Nguyễn Hoàng Long, 14 tuổi, Thanh Hoá

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×