Thứ tư, 29/5/2024
Chủ nhật, 4/4/2021, 00:00 (GMT+7)

Ba tuần hiện diện của hơn 200 tàu cá Trung Quốc trên Biển Đông

Các tàu cá Trung Quốc thả neo tại bãi đá ngầm thuộc lãnh hải đảo Sinh Tồn Đông của Việt Nam trong ít nhất ba tuần trước khi một số tủa đi khắp nơi.

Ba tuần hiện diện của hơn 200 tàu cá Trung Quốc trên Biển Đông
 
 

Đồ họa: Tạ Lư