Khảo sát gần 1.000 người hơn 60 tuổi ở Hà Nội cho thấy cứ sau 5 năm, tỷ lệ bệnh nhân suy giảm trí tuệ tăng 1,5- 2 lần. Tuổi
Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam
Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Đức Hinh hiện là Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam. Ông được xem là người thầy của chuyên ngành Thần kinh ...
Các sự kiện gây căng thẳng trong suốt cuộc đời như ly hôn, góa bụa, những vấn đề nghiêm trọng về công việc, con cái... có thể dẫn đến bệnh Alzheimer ở