22:30

Hàng chục nghìn người biểu tình Hong Kong hôm nay đe dọa sẽ chiếm các tòa nhà của chính quyền, nếu lãnh đạo của đặc khu này không từ chức vào cuối ngày mai.
 
 
"Con đường gốm sứ ven sông Hồng" là công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Hoàn thành năm 2010, hiện nay nhiều đoạn trên bức tranh tường dài hàng cây số này đã bong vỡ gạch, nứt ngang, có chỗ được trát tạm vữa.