18:30

Ngoài những loài hoa Việt Nam được chọn lựa, một số loài lạ được nhập về trang trí cho đường hoa Nguyễn Huệ vốn đã có nhiều thay đổi so với những năm trước.
 
Trầm mình dưới ruộng đặt lợp bắt tép ở Đồng Tháp Mười
Năm nay lũ lớn, người dân ở Long An lội ruộng đặt lợp bắt gần 10 kg tép, kiếm 400.000-500.000 đồng mỗi ngày.