7 trở ngại cho kỳ trăng mật Mỹ - Nga dưới thời Donald Trump

Để thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp dưới thời Tổng thống Donald Trump, Nga và Mỹ sẽ phải vượt qua nhiều trở ngại cả chủ quan và khách

Khi tấn công thành phố của Đức Quốc xã, Hồng quân Liên Xô tìm thấy tượng đài nguyên soái Kutuzov được người Đức gìn giữ trong suốt 124 năm.