Quân đội Trung Quốc tháng này dự kiến trải qua cuộc cải tổ lớn nhất trong vòng ba thập kỷ qua, khi Chủ tịch Tập Cận Bình muốn xây dựng
Mẫu xe bọc thép đổ bộ mới của Mitsubishi dự kiến có tốc độ di chuyển dưới nước nhanh hơn nhiều so với xe đổ bộ hàng đầu thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng.