Các cuộc khủng bố hôm qua xảy ra trên cả ba châu lục gần như đồng thời, chỉ một ngày sau khi Nhà nước Hồi giáo xúi giục tấn công
Ngay từ cuối năm 1975, Việt Nam và Mỹ đã bắt tay vào việc nối lại các mối liên hệ. Nhưng phải trải qua nhiều năm thương lượng, loại bỏ ngờ vực, xây dựng lòng tin, đến năm 1995, đôi bên mới đi đến bước ngoặt lịch sử - bình thường hóa quan hệ ngoại giao.