Kẻ cuồng ghen chém và tạt xăng thiêu sống người yêu trong tiệm cắt tóc vừa được tòa tuyên giảm từ án tử hình xuống chung thân.
Hơn chồng gần 20 kg, Thêu khai trong lúc bị bạo hành đã phản kháng, siết cổ chồng bằng tay và dây điện thoại. Để che giấu hành vi, cô