Vào trung tâm giáo dục từ năm 13 tuổi, cuộc đời Chiến là những tháng ngày lang thang rồi vướng vòng lao lý khi chưa đủ 16 tuổi. Chiến mong
Quy định về mừng thọ như thế nào?
Ở độ tuổi nào thì tổ chức mừng thọ, mừng thượng thọ? Những lễ này pháp luật có quy định cụ thể gì không?