Đào bị xác định đã tiêm độc chất Paraquat (thuốc diệt cỏ) vào tay mình và hai con khiến một cháu tử vong.