Ba chị em, đứa theo bà lên chùa ở, đứa bỏ bê học hành khi cha mẹ lãnh án tù vì lừa đảo hàng chục tỷ đồng.
 
"Em xin anh, em xin anh", người phụ nữ tha thiết. "Không xin được! Không giải thích nhiều. Đưa vào chợ bán thì việc gì",