Phú viết thư nặc danh đặt ở cổng nhà hàng xóm với nội dung dọa giết hai trẻ nhỏ để tống tiền.
 
"Ôi, to quá! Con này phải nặng gần 2kg", người đàn ông thốt lên khi thấy nam thanh niên kéo đuôi con rắn từ trong