Ba mẹ con nhốt 6 cán bộ, dọa nổ bình gas

Bị trật tự đô thị vào nhà kiểm tra xây dựng lấn chiếm, 3 mẹ con ở Đồng Nai được cho là khóa cửa nhốt nhóm cán bộ, yêu cầu

Vô hiệu an ninh tối tân, ăn trộm hơn 120 túi kim cương
Vượt qua 10 lớp an ninh, phá 100 triệu mật mã, đạo chích đã ẵm trọn số kim cương được bảo vệ tối mật tại Bỉ, trị giá khoảng 100