Người mẹ 9 con cầm đầu 'nhóm cướp kéo lê giám đốc' xỉu tại tòa

Bà Thảo xin giảm nhẹ mức án hơn 4 năm tù, song toà cho rằng hành vi dàn cảnh lấy cọc tiền, kéo lê giám đốc ở Sài Gòn là