Người đàn bà lả lơi bẫy ông già bằng lon nước 'tử thần'

Biết ông lão chở xe ôm “say nắng”, Lan dụ vào nhà nghỉ ân ái để có cơ hội cướp tài sản.

Người thuê vượt mặt chủ nhà
Tôi cho một công ty thuê nhà trong 5 năm để mở phòng khám. Tuy nhiên sau 18 tháng công ty mở phòng khám nơi khác và cho người khác