Băng ghi âm vợ bé nợ 1,4 tỷ đồng không được toà chấp nhận

Nhận định băng ghi âm ông Hòa dùng làm bằng chứng kiện vợ bé đòi 1,4 tỷ đồng không đủ căn cứ, HĐXX phúc phẩm hủy án, giao hồ sơ