TAND Tối cao xác định ông Nguyễn Thanh Chấn đã được minh oan nên không yếu tố gì có thể ảnh hưởng đến việc nhận bồi thường 7,2 tỷ đồng.
Luật Doanh nghiệp đã sửa đổi, bổ sung những quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của luật cũ, tiếp tục tạo môi trường đầu tư,
 
Vì muốn được ăn rau sạch do chính tay mình trồng, gia chủ đã tận dụng khoảng không gian nhỏ trên tầng thượng để trồng