Thấy vị khách nước ngoài mải chọn hàng, Trang trộm chiếc túi để trong xe đẩy, "rút ruột" lấy đi tiền, điện thoại iPhone5.