Cố đưa nam thanh niên thắt cổ trong nhà vệ sinh xuống đất, ông tổ trưởng phát hiện mùi tử khí nồng nặc bốc ra từ thùng giấy và các