Để chiếc Lexus tông hai xe máy và cuốn anh Lễ vào gầm gây tử vong, người đàn ông hơn 40 tuổi vẫn chưa đến trình diện.