Lương nhiều lần ép bé gái hơn 15 tuổi phải "chiều" hắn ta, bất kể trong nhà tắm, cánh đồng hay nhà nghỉ.
Cô bạn 26 tuổi được cho là giúp Phương Nga ngụy tạo giấy tờ thể hiện đã trả 20 tỷ đồng cho vị doanh nhân.