Bị cáo Phương sửa số liệu trong hợp đồng mua bán, nâng gấp đôi số xe gắn máy cần mua để vay được gần 19 tỷ đồng của ngân hàng