Trộm điện thoại bị phát hiện, Tiến dùng bộ kích điện chích bà chủ quán karaoke rồi thực hiện hành vi đồi bại, cướp tài sản.
Người tôi chuyển nhầm tiền hiện không liên lạc được và đã rút toàn bộ số tiền ra khỏi tài khoản. Tôi phải làm thế nào để lấy lại tiền?