Trước tình trạng tòa án phải đóng dấu suốt ngày đêm vẫn không kịp phát hành bản án, TAND TP HCM đã tăng cường thêm 3 chuyên viên đóng dấu