Mua thiếu của bạn hàng chiếc điện thoại Vertu hơn tỷ đồng và đồng hồ Rolex 260 triệu, Vũ cắt đứt mọi liên lạc.
Cháu tôi khi nhập hộ khẩu vào nhà tôi để tiện đi học thì sau này khi bán nhà, chúng tôi có phải được sự đồng ý của cháu không?