Bị người tình lạnh nhạt, Tấn mua xăng tạt khi chị Bạch và con gái đang nấu ăn khiến họ cháy như ngọn đuốc.
Chửi bới, làm phiền hàng xóm bị phạt thế nào?
Cạnh nhà tôi có ông hàng xóm rất hay đến gần nhà nói cạnh khoé, chửi bới những người xung quanh.  Tôi phải làm gì để ông ta dừng hành