Con rể trộm 7 kg vàng của cha vợ rồi đi nằm viện tâm thần

Giận vợ, người con rể trộm 7 kg vàng mà cha vợ chôn dưới nền gạch rồi bỏ nhà đi vào viện tâm thần để qua mặt cảnh sát.  

Quyền về hình ảnh cá nhân theo quy định mới
Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng (biểu diễn nghệ thuật, thể thao, hội thảo...) mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy