Người mẫu Trang Trần khóc, thừa nhận do uống nhiều rượu nên đã lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, tát một tự quản viên, chống đối công an khi