Người đàn ông siết cổ vợ vì từ chối 'gần gũi'

Khỏ tát vợ, dùng dây váy siết cổ chị này đến chết, mang xác phi tang ở bờ suối.