Dũng mang khẩu súng Col tự chế và một dao nhọn trên đường đi đòi nợ thuê thì bị tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công
Quy định về mừng thọ như thế nào?
Ở độ tuổi nào thì tổ chức mừng thọ, mừng thượng thọ? Những lễ này pháp luật có quy định cụ thể gì không?