Công tố viên: 'Có căn cứ ông Trần Quý Thanh giúp sức Phạm Công Danh'

Đại diện VKS cho rằng, khoản tiền 5.190 tỷ đồng ông Danh rút từ tài khoản của bà Trần Ngọc Bích (con ông Thanh) bản chất là có sự đồng