Lừa anh Vinh mang ôtô đến đón, Huy được cho là sát hại anh này dã man, chôn xác trên đồi thông trước khi bỏ trốn cùng toàn bộ tài
Anh ấy không đến thăm, không quan tâm, không chu cấp nuôi dưỡng. Nay tôi muốn thay đổi họ của con sang họ mẹ thì phải làm thế nào?
 
"To thế! Đầu như đầu con ếch. Con này phải nặng cả cân", một người đàn ông thốt lên khi thấy con rắn bò trong