Trong khi ông Vương khẳng định đã bị Hoa lừa mua đất để chiếm đoạt 17 tỷ thì bị cáo cho rằng đó là "tình phí" trong hơn chục năm
Tôi phải điều trị nhiều ngày tại bệnh viện do bị chó nhà hàng xóm cắn. Tôi muốn yêu cầu gia đình này bồi thường thiệt hại cả về vật
Cô bạn 26 tuổi được cho là giúp Phương Nga ngụy tạo giấy tờ thể hiện đã trả 20 tỷ đồng cho vị doanh nhân.