Bị nhóm của Bùi Đức Ngọc dùng dao, kiếm truy đuổi, chém 11 nhát, đại úy CSGT Lương Văn Phong ra xế hộp lấy súng K54 gây ra cái chết
Bố mẹ tôi lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho em tôi và cậu ấy phải có nghĩa vụ chăm sóc đấng sinh thành tuổi cao sức
Cơ quan giám định kết luận chất lượng ống là nguyên nhân gây vỡ đường nước sông Đà, trong khi trước đó giám đốc dự án nói nền đất yếu