Từng nghe người chồng Nam Phi kể về việc thất lạc số tiền khoảng 6 triệu yen dành dụm được, bà Ngọt đến công an trình báo khi công an
Cô bạn 26 tuổi được cho là giúp Phương Nga ngụy tạo giấy tờ thể hiện đã trả 20 tỷ đồng cho vị doanh nhân.
 
Thấy 4 chiếc xe máy dựng ngoài đường, một thanh niên tới gần quan sát, rồi hắn đến cạnh chiếc xe số dựng cạnh những