Với chiêu bất ngờ chặn đầu, cầm dao đuổi đánh như cảnh hai bên mâu thuẫn, nhóm thanh niên đã tổ chức cướp xe của người đi đường.