Nước mắt ướt nhòe trên gương mặt các cụ già, đoàn cựu chiến binh đứng lặng trong tiếng nấc, từng hàng thanh niên nắm tay nhau quỳ xuống và bật khóc..., cả dân tộc như chung một niềm đau khi tiễn biệt người Anh hùng - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
  • Share on Facebook
  • Share on Google+