VnExpress logo VnExpress Vacxin - Những kiến thức, thông tin cần biết

Tiến trình nghiên cứu vaccine Covid-19

Các nhà nghiên cứu sử dụng nền tảng phản ứng nhanh, để rút ngắn thời gian nghiên cứu, phát triền vaccine Covid-19.

Tiến trình nghiên cứu vaccine Covid-19
 
 

(Video: Wall Street Journal)

Chia sẻ bài viết qua email