VnExpress logo VnExpress Vacxin - Những kiến thức, thông tin cần biết

Sự nguy hiểm của virus rota

Virus rota gây ra tiêu chảy nặng ở trẻ dưới 4 tuổi, có thể phòng bệnh bằng cách uống vaccine trước khi bé tròn 6 tháng tuổi.

Sự nguy hiểm của virus rota
 
 

(Video: Health Science Channel)

 
Chia sẻ bài viết qua email