VnExpress logo VnExpress Vacxin - Những kiến thức, thông tin cần biết
Nguyên lý của việc tiêm chủng
 
 

Nguyên lý hoạt động của tiêm chủng

Dù nhắm tới virus hay vi khuẩn, vaccine hoạt động bằng cách kích thích sự phòng vệ tự nhiên của cơ thể.

Chia sẻ bài viết qua email