VnExpress logo VnExpress Vacxin - Những kiến thức, thông tin cần biết

Chặng đường tìm vaccine HIV

Vaccine HIV đang tới chặng thử nghiệm kiểm tra bệnh nhân sau tiêm vaccine có thể tự tạo ra kháng thể.

Vaccine HIV triển vọng
 
 

(Video: Seeker)

Chia sẻ bài viết qua email