VnExpress logo VnExpress Vacxin - Những kiến thức, thông tin cần biết

Cách xác định nhiễm virus

Hai phương pháp để xác định nhiễm virus hay không gồm xét nghiệm PCR và xét nghiệm miễn dịch.

Cách xác định phơi nhiễm virus
 
 

(Video: TED-Ed)

Chia sẻ bài viết qua email