VnExpress logo VnExpress Vacxin - Những kiến thức, thông tin cần biết

Các hoạt động virus viêm gan C

Cuộc chiến giữ hệ miễn dịch và virus viêm gan C có thể diễn ra âm thầm trong hàng chục năm và không gây ra bất kỳ triệu chứng gì.

Các hoạt động viêm gan C
 
 

(Video: Johns Hopkins Medicine)

Chia sẻ bài viết qua email