Thứ bảy, 11/7/2020

Trung Quốc đưa nhóm tàu khảo sát tới biển Việt Nam