Thứ năm, 6/5/2021

Trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt