Thứ tư, 27/10/2021

Trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt