Thứ ba, 16/4/2024

Trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt