Thứ tư, 25/5/2022

Thiên thạch nổ trên bầu trời Nga