Thứ ba, 26/9/2023

Hộ chiếu 'đường lưỡi bò' của Trung Quốc

'Hộ chiếu in đường lưỡi bò lộ dã tâm của Trung Quốc'

Theo nhiều chuyên gia nghiên cứu Biển Đông, việc Trung Quốc đưa "đường lưỡi bò" vào hộ chiếu là chưa có tiền lệ trong quan hệ quốc tế. Việt Nam cần có biện pháp cương quyết, đóng dấu hủy lên hộ chiếu đó khi nhập cảnh vào Việt Nam.
>
Các nước phản đối bản đồ trên hộ chiếu Trung Quốc / Chiến lược chiếm dần của Trung Quốc