Thứ sáu, 29/9/2023
Thứ tư, 9/3/2022, 09:42 (GMT+7)

Thủ tục để F0 nhận tiền bảo hiểm xã hội

Lấy được Giấy chứng nhận nghỉ ốm, người lao động mắc Covid-19 cần nộp cho công ty để làm hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH).