Thứ hai, 22/1/2018, 19:00 (GMT+7)

Chuối đi cáp treo từ vườn đến nhà máy ở Mexico

Nhiều trang trại chuối ở Mexico sử dụng hệ thống cáp treo vận chuyển chuối từ trên đồi, băng qua cầu, đến thẳng nhà máy để tiết kiệm sức người.

Chuối đi cáp treo từ vườn đến nhà máy ở Mexico
 
 

(Nguồn: ColimanBrand)

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.
Hotline: 043.629​.0688.

Chia sẻ bài viết qua email