Thứ ba, 28/11/2017, 19:00 (GMT+7)

Chong đèn trồng thanh long 12 vụ mỗi năm

Thanh long Trà Vinh mỗi năm cho 6-7 vụ, song nếu thắp đèn kích thích cây ra hoa, có thể thu hoạch tới 12 vụ quả ngọt.

Nông dân thắp đèn cho thanh long ra trái 12 vụ mỗi năm
 
 

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.
Hotline: 043.629​.0688.

 
Chia sẻ bài viết qua email