Thứ tư, 29/6/2022
Thứ năm, 11/1/2018, 10:00 (GMT+7)

Cách xử lý chất thải của nhà máy sản xuất 85.000 tấn đường

Tại nhà máy đường Nasu (Nghệ An), bã mía được tận dụng làm chất đốt phát điện, bã bùn tạo phân bón, mật gỉ làm thức ăn chăn nuôi.

Cách xử lý chất thải của nhà máy sản xuất 85.000 tấn đường
 
 

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.
Hotline: 043.629​.0688.

Chia sẻ bài viết qua email