Thứ bảy, 30/9/2017, 13:00 (GMT+7)

5 triệu cây súp lơ hữu cơ lớn nhanh nhờ phân chim cánh cụt

Nông trại Lakeside (Mỹ) còn trồng hoa để thu hút bọ rùa đến bảo vệ súp lơ hữu cơ.

5 triệu cây súp lơ hữu cơ bón phân chim cánh cụt
 
 

 (Nguồn: How does it grow)

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.
Hotline: 043.629​.0688.

Chia sẻ bài viết qua email