Thứ ba, 30/5/2023

trẻ mồ côi

Những người mẹ trẻ

Hàng năm, cứ gần đến ngày Dân số thế giới vào tháng Bảy và ngày Phòng tránh thai thế giới vào tháng Chín, là khắp các tổ chức, các hội thảo, và khắp các mặt báo bắn đi những thông điệp về giáo dục ý thức phòng tránh thai cho trẻ vị thành niên. Bạn có thể đã đọc được những cảnh báo giật mình ở đây, và ở đây, và ở đây. Bạn có thể đã đọc nó năm này qua năm khác mà không nhớ đến.