Thứ sáu, 25/6/2021

phong kiến

Anh Hai nên quay trở lại thời phong kiến

Anh còn dám nói chuyện chung chồng là bình thường, vậy thì anh không có đất sống ở xã hội này đâu, anh trở về thời phong kiến mà sống đi. Anh hãy tưởng tượng vợ anh cũng đem về một người đàn ông và đề nghị anh cho sống chung kiểu một vợ hai chồng thì anh chịu không? (Thanh)
>
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý muốn của chị Minh/ Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân/ Tôi hối hận vì đã không cho chồng cơ hội sửa sai