Thứ hai, 30/11/2020

đi bộ xuyên Việt

Thạc sĩ đi bộ xuyên Việt vì biển Đông

Hành trình đi bộ xuyên Việt từ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội) đến Dinh Độc lập (TP Hồ Chí Minh) của thạc sĩ Võ Mạnh Tuấn, giảng viên trường Trung cấp Nghề Kon Tum, kéo dài trong vòng 2 tháng nhằm kêu gọi quỹ cho chương trình từ thiện "Tiếp bước đến trường - vững chí ra khơi". Anh đã đi được nửa chặng đường khi có mặt tại Quảng Nam ngày 20/8.