Thứ hai, 26/9/2022

Trần Thắng

Kỹ sư hàng không

Ông Trần Thắng là kỹ sư cơ khí hàng không, làm việc cho công ty sản xuất động cơ máy bay Pratt & Whitney tại Mỹ giai đoạn 2000 - 2019. Ông cũng là Chủ tịch Viện văn hóa - giáo dục Việt Nam (IVCE) tại New York từ 2000. Cùng với IVCE, ông về Việt Nam phát động phong trào du học Mỹ và nhiều hoạt động khác từ năm 2000 cho đến nay.

Tác giả được đọc nhiều

Vũ Ngọc Bảo

Luật gia

Đỗ Chí Nghĩa

Nhà báo, Đại biểu Quốc hội

Vũ Quang Minh

Đại sứ Việt Nam tại Đức

Đậu Anh Tuấn

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Chu Thị Vân Anh

Chuyên gia giáo dục

Trần Tam Linh

Cử nhân Kiến trúc

Nguyễn Văn Đáng

Tiến sĩ Quản trị công và Chính sách

Trần Dinh

Chuyên gia blockchain