Thứ hai, 26/2/2024

Trần Thắng

Kỹ sư hàng không

Ông Trần Thắng là kỹ sư cơ khí hàng không, làm việc cho công ty sản xuất động cơ máy bay Pratt & Whitney tại Mỹ giai đoạn 2000 - 2019. Ông cũng là Chủ tịch Viện văn hóa - giáo dục Việt Nam (IVCE) tại New York từ 2000. Cùng với IVCE, ông về Việt Nam phát động phong trào du học Mỹ và nhiều hoạt động khác từ năm 2000 cho đến nay.

Tác giả được đọc nhiều

Hoàng Anh Tú

Nhà báo

Bùi Việt Bằng

Cựu tuyển thủ Karate quốc gia

Hồ Quốc Tuấn

Giảng viên cao cấp, Giám đốc chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính & Kế toán, Đại học Bristol

Hoàng Văn Phương

Tiến sĩ Kinh tế

Nguyễn Khắc Giang

Tiến sĩ Khoa học Chính trị

Phạm Thanh Tuấn

Chuyên gia pháp lý bất động sản

Huỳnh Thị Ngọc Hân

Cố vấn di trú

Phan Anh Tú

Chuyên gia bóng đá

Trần Đăng Tuấn

Nhà báo, người sáng lập chương trình Cơm có thịt (Quỹ Trò nghèo vùng cao)

Lang Minh

Nghiên cứu viên