Thứ hai, 18/10/2021

Nguyễn Vũ Hùng

Phó giáo sư, tiến sĩ 

Ông Nguyễn Vũ Hùng tốt nghiệp tiến sĩ tại Georgia State University, Mỹ, năm 2011.

Hiện ông tham gia quản lý và giảng dạy tại chương trình nghiên cứu sinh bằng tiếng Anh (EPHD), Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

Tác giả được đọc nhiều

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales

Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Quản lý tài nguyên

Đức Hiển

Nhà báo

Trương Hữu Khanh

Bác sĩ, chuyên gia dịch tễ học

Phạm Sanh Châu

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học