Thứ bảy, 10/6/2023

Nguyễn Quốc Phong

Chuyên gia bảo vệ trẻ em

Nguyễn Quốc Phong tốt nghiệp thạc sĩ Công tác xã hội và có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong các chương trình, dự án của các tổ chức phi chính phủ quốc tế.

Anh là giảng viên, báo cáo viên, đồng thời cũng là tác giả của nhiều tài liệu tập huấn, truyền thông, báo cáo nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em.

Tác giả được đọc nhiều

Phạm Hải Chung

Giảng viên

Phan Anh Tú

Chuyên gia bóng đá

Hồng Phúc

Nhà báo

Hồ Quốc Tuấn

Giảng viên cao cấp, Giám đốc chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính & Kế toán, Đại học Bristol

Ngô Ngọc Linh

Luật sư

Nguyễn Khắc Giang

Tiến sĩ Khoa học Chính trị

Nguyễn Nam Cường

Thạc sĩ, giảng viên

Dương Đức Thủy

Cựu HLV trưởng Đội tuyển Điền kinh Việt Nam

Võ Đình Trí

Phó giáo sư, IPAG Business School Paris