Thứ bảy, 22/1/2022

Minh Giải

Tu sĩ

Đại đức Minh Giải là tu sĩ chùa Huyền Không tại phường Hương Hồ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tác giả được đọc nhiều

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Trương Nguyện Thành

Giáo sư Hóa học

Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Quản lý tài nguyên

Đức Hiển

Nhà báo