Thứ tư, 6/7/2022

Lương Thế Huy

Nhà công tác xã hội

Lương Thế Huy bắt đầu từ công việc tình nguyện cho các hoạt động của cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) từ năm 2008. Năm 2011, Huy chính thức tham gia các dự án vận động nâng cao nhận thức, truyền thông, giáo dục và sức khỏe liên quan tới người LGBT. Từ năm 2013, Huy tập trung vào mảng nghiên cứu, vận động chính sách, xây dựng năng lực.

Huy hiện là Viện trưởng Viện iSEE, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì quyền của các nhóm thiểu số.

Tác giả được đọc nhiều

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Trần Kim Thành

Chuyên gia tâm lý

Lê Tuyết

Nhà báo

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales

Minh Thư

Nhà báo