Thứ năm, 30/11/2023

David Pickus

Giáo sư

Giáo sư David Pickus có bằng Tiến sĩ Lịch sử tại Đại học Chicago. Ông nhiều năm giảng dạy tại Đại học bang Arizona Mỹ, Đại học Nhân dân Trung Quốc và thỉnh giảng ở nhiều đại học khác ở Mỹ, Trung Quốc và châu Âu. Ông đã xuất bản nhiều cuốn sách và bài báo khoa học về các chủ đề liên quan đến lịch sử, giáo dục và toàn cầu hoá. Hiện Giáo sư David Pickus giảng dạy cho một đại học tại Đà Nẵng.

Tác giả được đọc nhiều

Ngô Tú Ngân

Luật sư

Hoàng Nam Tiến

Giảng viên

David Pickus

Giáo sư

Văn Lợi

Nhà báo

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Đặng Thị Diễm Thúy

Lao động tự do

Tô Thức

Giảng viên